VNBM

Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Doelstelling

E-mailadres Afdrukken

Doelstellingen van de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie

 

De VNBM wil een bilateraal en integraal overlegforum op hoog ambtelijk niveau zijn, ter verbetering van de structuur van de Vlaams-Nederlandse samenwerking m.b.t. de Maas. Hierdoor wordt mede uitvoering gegeven aan artikel 4 van het Maasafvoerverdrag. Dit verdrag tussen Nederland en het Vlaams Gewest inzake de afvoer van het water van de Maas is op 17 januari 1995 ondertekend en in werking getreden in juli 1996.

De taken van de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie omvatten alle Maasgerelateerde kwesties op het vlak van beleid en beheer. Hieronder wordt verstaan: planvorming van de inrichting, hoog- en laagwaterbeheer, waterkwaliteitsbeheer, natuurbescherming en –ontwikkeling, monitoring en onderzoek, scheepvaart en natte infrastructuur en juridische zaken.

De VNBM vergadert tweemaal per jaar, afwisselend in Vlaanderen en Nederland. 

Login